Monday, January 09, 2012

Распознавание речи в JavaScript

Чего еще нет в JavaScript? Спецификация от W3C на модуль распознавания речи в JavaScript

No comments: