Sunday, January 26, 2014

Статистическое обучение

Курс из Стенфорда по Statistical Learning

No comments: